|   Anasayfa   |   S.S.S   |    Bilgi Bankası   |   İletişim   |
 

Adres değişikliği

Türk Patent Enstitüsüne müracaat aşamasında bildirilen adres daha sonra değişmiş ise yeni adresin TPE’ye bildirilmesi gerekmektedir. Marka tescili, patent tescili, endüstriyel tasarım tescili ya da faydalı model tescili gibi tüm işlemlerde hak sahibi haklarını kullanmak istiyorsa başvuru aşamasındaki bilgileri ile o anki bilgileri aynı olmalıdır. Aynı değil ise değişen bilgiler TPE’ ye bildirilmelidir.

 

Buluş

Daha önce her hangi bir şekilde örneği yapılmamış ve uygulanmamış bir ürünü, bir yöntemi veya bir usulü, bilinen veya bilinmeyen teknikleri ve bilgileri kullanarak, ortaya koymaktır. Buluşun buluş olarak kabul edilebilmesi için aranacak ilk özelliği yeni olmasıdır.

 

 

Bandrol

Bandrol her alanda kullanılan bir işaret olup Fikir ve Sanat Eserleri için daha çok müracaat edilmektedir. Bandrol, her konuda olduğu gibi fikir ve sanat eserleri konusunda da üretilen kitaplar, dergiler, mecmualar v.b. gibi çeşitli yayınlarda kullanılır ve ürünün orijinalliğini belirler. Bandrol temini, bandrol nasıl alınır, bandrol veren firmalar, bandrol veren şirketler, kitap bandrolü alma gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Copy Right

Asıl ürün anlamına gelmektedir. Telif Hakkının eş anlamlısı olarak da düşünülebilir. Telif Hakları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ ne yapılan müracaat sonrasında koruma altına alınmış olur. Bu bağlamda firmamız danışmanlık hizmeti vermektedir. Bilgisayar programları – yazılımlar, web siteleri, romanlar, hikayeler v.b. yayınlar, sinemalar, diziler ve tüm sanat eserleri konusu dahilinde telif hakkı ile koruma altına alınabilir. Yapılan telif hakkı – Copy Right müracaatının herhangi yenileme zamanı olmayıp koruma süre sınırı yoktur.

 

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarımlar 554 Sayılı kanun hükmündeki kararname ile korunur. Bir görselin dış görünümünü, çizimini, tasarımını v.b.gibi görsel özelliklerini koruma altına almak istiyor isek bu korumayı Endüstriyel Tasarım Tescili müracaatı ile yapabiliriz.  Endüstriyel Tasarımlar 5 Yıllık koruma sağlar. Her tasarım tescili, koruma süresinin bitiminde tekrar yenilebilir. Bu yenileme işlemi limitli olup 5 defa tekrarlanabilir ve başvuru sahibi tüm yenileme haklarını kullanırsa toplamda 25 Yıl koruma sağlar.

 

Faydalı Model

Faydalı Model koruma sistemi yalnızca Türkiye de geçerli olup toplam da 10 Yıl koruma sağlar. Yapılan her Faydalı müracaatı Türk Patent Enstitüsü Tarafından araştırmaya tabi tutulup mevcut müracaatla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir müracaat yok ise tescil edilir. Başvuru sahibi faydalı model müracaatı yaparken erken yayın talebi ister ise ve söz konusu müracaat 551 Sayılı patentlerin korunmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameye uygun bulunur ise yaklaşık 12 ay içerisinde tescil edilir.Faydalı model müracaat sahibinin buluşu üzerindeki haklarını yitirmemesi için her yıl sicil kayıt yenileme harcı adı altında yıllık harçlar ödemesi gerekmektedir. Bu ödemeler zamanında yapılmaz ise %25 cezalı 6 Aylık bir süre daha tanınır. Söz konusu sicil kayıt yenileme harcı bu süre içerisinde de yatırılmaz ise başvuru sahibi başvurusu üzerindeki tüm hak ve yetkilerini yitirir ve Faydalı Model işlemden kaldırılır.  Tekrar hak iddia edilebilmesi için başvuru sahibinin mücbir sebep bildirmesi gerekmektedir.

 

Logo

Logo yalnızca karakterlerden (harflerden) oluşmaz. Yalnızca şekil ya da karakterler ve şekilden oluşan figüratif bir görseldir. Logonun amacı, bağlı bulunduğu mal veya hizmeti işaret etmektir.

 

Logo Tescili

Logo (şekil) tescili, marka tescil işlemiyle aynı aşamaları izler. Evrak, süreç ve ödemeler gibi diğer konularda da marka tescil müracaatından farklılık göstermez. Logo tescil işlemi marka tescili ile ya da marka tescili logo tescili ile aynı anda yapılır ise, tek bir işlemle ve ayrıca bir ücret ödenmeden hem logo tescil müracaatı hemde marka tescil müracaatı gerçekleştirilmiş olur.

 

Marka

Marka kısaca bir mal veya hizmeti diğer mal veya hizmetten ayırt etmeye yarayan işarettir. Marka tescilini faaliyet gösterdiğimiz alanda yapmalıyız. Bu faaliyet alanlarını http://www.paralelpatent.com/nicesiniflar.html adresinden bulabilirsiniz. Tescil ettirilmek üzere müracaatı yapılmış bir markanın müracaat tarihinden itibaren koruma süresi 10 Yıldır ve her 10 Yılda bir sınırsız sayıda yenilenebilir. Yenileme tarihi geçen bir markaya 6 ay ek süre verilir ve yenileme harcının cezalı yatırılması gerekir, bu süre içerisinde de yenilenmeyen marka tescili üzerinde tüm hak ve yetkiler yitirilir.

 

Marka Tescili

Marka tescili, şirket isminiz, ürünlerinize verdiğiniz isim, hizmetinize verdiğiniz isim ya da slogan tescili olarak da düşünülebilir. Marka tescil işlemi halk arasında marka patentlemek, marka patenti almak, marka tescillemek ve marka patent tescil olarak da anılmaktadır. Marka tescil müracaatını gerçekleştirebilmek için şirket olmaya veya vergi mükellefi olmaya gerek yoktur. Ticari faaliyeti olmayan bir vatandaş da marka tescil müracaatında bulunabilir. Yurt dışında yaşayan birisi uyruğu ne olursa olsun Türkiye ye veya herhangi bir T.C.vatandaşı herhangi bir ülkeye marka tescil başvurusunda bulunabilir.

 

Marka Devri

Tescil edilmiş veya müracaatı yapılmış bir marka müracaatı, başvuru tarihi ve saatinden itibaren devredilebilir. Devir işlemi öncelikle hazırlanan devir senedinin noter onayı görmesi ile başlar. Noter tarafından onaylanan devir senedi Türk Patent Enstitüsüne bildirilir. Enstitü tarafından sicil kaydı yapılan marka devri bu aşamadan sonra gerçekleşir.

 

Marka İptali

Türk Patent Enstitüsüne müracaatı yapılan markanın, gerekli süreçleri geçerek tesciline karar verilmişse ve bu dönemde yatırılması gereken belge düzenleme harcı yatırılmamışsa, marka tescil müracaatı yayın sürecindeyken 3. Kişiler tarafından yapılan itirazlar haklı bulunduysa ve enstitü kararına itiraz edilmemişse veya enstitü kararına yapılan itiraz da reddedilmişse, 10 Yıllık koruma süresi ve verilen 6 aylık ek süre sonucunda yenileme harcı yatırılmamışsa, marka tescil müracaatı başvuru sahibi tarafından geri çekilmişse marka üzerindeki tüm hak ve yetkiler iptal edilir ve müddet (iptal) olur.

 

Marka Yenileme

Markanın koruma süresi 10 yıldır. Bu süre içerisinde yenilenmeyen marka tesciline cezalı ödeme yapılması gereken 6 aylık ek süre verilir. Bu süre içerisinde de marka tescili yenilenmezse müddet olur. Marka da yenileme sınırı olmayıp sürekli tekrarlanabilir ve miras yolu ile devredilerek devamlılığı sağlanır.

 

Patent

Patent kelimesi Latince kökenlidir ve buluş anlamı taşır. Patent kendi içerisinde incelemeli patent, incelemesiz patent ve Faydalı model olarak 3’ e ayrılır. İncelemeli patentin koruma süresi 20 Yıl, Faydalı modelin koruma süresi 10 Yıl, incelemesiz patentin koruma süresi ise 7 Yıldır. Yapılan her faydalı model müracaatı belirli bir süreye kadar patent müracaatına, patent müracaatı ise faydalı model müracaatına çevrilebilir. İncelemeli patent tescil süresi 2-3 Yıl, İncelemesiz Patent tescil süresi 1,5-2 Yıl, Faydalı model tescil süresi ise yaklaşık olarak bir yıldır. Tescil edilen patent ya da faydalı modelin başvuru tarihini takip eden bir sonrası yılın ay ve gününde yıllık sicil kayıt harçlarının yatırılması gerekmektedir. Patent tescil, patent tescili, patent almak, patent tescillemek gibi sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Patent devri

Yapılan her patent tescil müracaatı, başvuru tarihi ve saatinden itibaren tüm hak ve yetkileriyle devredilebilir. Bu devir işlemi noterde onaylanan patent devir senedinin Türk Patent Enstitüsüne bildirilmesiyle kesinlik kazanır. Noter devir senedi enstitüye bildirilmediği takdirde devir işlemi tamamlanmamış olur.Copyright © 2008 www.paralelpatent.com Tüm hakları saklıdır.
Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Tasarım: Bi®eklam